payrollbedrijf.net

Payrollbedrijf

Welkom op de website met uitleg en informatie over wat een payrollbedrijf is, doet en voor u kan betekenen in Nederland.

U bent misschien als MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar een payrollbedrijf om uw personeel daar geheel of gedeeltelijk onder te brengen? Om u bij uw keuze zo goed mogelijk te helpen, welk payrollbedrijf te kiezen, geven wij u hieronder daarom allereerst beknopte informatie en uitleg over de dienstverlening payroll bij een payrollbedrijf in Nederland (o.a. kosten en voordelen).

Heeft u na het lezen hiervan misschien nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie of uitleg van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll bij een payrollbedrijf voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in uw branche en/of plaats in Nederland.

Vraag een payrollofferte bij een payrollbedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is de dienstverlening payroll bij een payrollbedrijf?

Bij de dienstverlening payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is ook direct het grote verschil tussen payroll bij een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Dit betekent dat u met payroll bij een payrollbedrijf o.a. nog wel steeds zelf uw eigen medewerkers werft en selecteert, werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers bepaalt (minimaal conform uw CAO), planning verzorgt en het contact met uw medewerkers op de werkvloer behoudt (hier verandert er dus niets met payroll bij een payrollbedrijf in Nederland!).

Het payrollbedrijf moet als juridische werkgever van uw medewerkers bij payroll o.a. voor de betaling van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies zorgen.

U huurt/least dus eigenlijk met payroll bij een payrollbedrijf uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en payroll klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll naar een payrollbedrijf over te zetten. Laat ons u ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij een payrollbedrijf voor u, uw bedrijf en personeel bij ons aan!

Waarom van een payrollbedrijf gebruikmaken?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen. Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan de dienstverlening payroll bij een payrollbedrijf!

Het payrollbedrijf wordt bij payroll namelijk administratief én juridisch de werkgever van uw medewerkers. Zij draagt hierdoor bij payroll o.a. zorg voor contracten, salarisbetalingen, ziektebegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, en weet precies wanneer iemand op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u en uw bedrijf met payroll bij een payrollbedrijf in Nederland juridisch arbeidsrechtelijk nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw medewerkers bij gebruik van de dienstverlening payroll bij een payrollbedrijf merken, is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken, kerstpakketten, Sinterklaas, jubileums en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw verantwoordelijkheid bij de dienstverlening payroll van een payrollbedrijf.

Vraag een payrollofferte bij een payrollbedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is het werken met een payrollbedrijf in Nederland interessant?

In feite is het samenwerken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met een payrollbedrijf voor ieder bedrijf, die in Nederland met personeel werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll bij een payrollbedrijf efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland met payroll bij een payrollbedrijf heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij een payrollbedrijf in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat opleveren!

Wat kost payroll bij een payrollbedrijf?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u binnen uw bedrijf eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij een payrollbedrijf zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in Nederland in dienst heeft (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (personeelskosten) zijn dat afdrachten door u aan diverse instanties in Nederland op verschillende momenten dienen te worden betaald en u niet vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker binnen uw bedrijf u exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid met payroll bij ons niet meer. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll bij een payrollbedrijf sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen met payroll naar een payrollbedrijf overzet, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij kunnen met ons payrollbedrijf elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over wat payroll bij een payrollbedrijf voor u, uw bedrijf, branche en/of personeel in Nederland kan betekenen.

Vraag een payrollofferte bij een payrollbedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook uitleggen wat payroll bij een payrollbedrijf inhoudt en kost. Zij hebben immers niet voor niets gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen door heel Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll bij een payrollbedrijf

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll bij een payrollbedrijf voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten bij een payrollbedrijf

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll bij een payrollbedrijf goedkoper uit dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk bij een payrollbedrijf als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en/of voor uw bedrijf samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

U blijft bij een payrollbedrijf nog steeds de baas binnen uw bedrijf

In de praktijk blijft u met payroll bij een payrollbedrijf voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll bij een payrollbedrijf namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll bij een payrollbedrijf, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij een payrollbedrijf

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll bij een payrollbedrijf. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met een payrollbedrijf

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer met payroll bij een payrollbedrijf. U kunt dus met payroll bij een payrollbedrijf als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll bij een payrollbedrijf geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's bij een payrollbedrijf

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers. U heeft met payroll bij een payrollbedrijf als voordeel namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij een payrollbedrijf

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers met payroll bij een payrollbedrijf meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll bij een payrollbedrijf niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat een payrollbedrijf voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij een payrollbedrijf in Nederland voor u, uw bedrijf en personeel bij ons aan!